Naslovna Poljoprivreda Zaštita bilja Ovo su najvažniji detalji za zaštitu malinjaka

Ovo su najvažniji detalji za zaštitu malinjaka

769
0
foto: J.E., malinjak
foto: J.E., malinjak

Malina je dosta osetljiva voćna vrsta, kako na uslove gajenja, tako i na veliki broj štetnih organizama, te je pravilna zaštita ključna u uspešnom gajenju.

Zaštita maline počinje u fenofazi „bubrenja-pucanja pupoljaka“, odnosno odmah nakon završenog vezivanja. Ovim tretiranjem se suzbijaju prouzrokovači bolesti sušenja izdanaka maline, kao i štetočine-zimska jaja lisnih vašiju, prezimljavajuće forme eriofidne grinje, kao i štitaste vaši. U ove svrhe se koriste preparati na bazi bakra uz dodatak mineralnog ulja.

Zaštita zasada koštičavih voćaka od prouzrokovača monilioza

Tretiranje se nastavlja početkom listanja, i to bakarnim preparatima uz dodatak insekticida na bazi bifentrina. Kao i ostali insekticidi iz ove grupe i ovo jedinjenje deluje na centralni i periferni nervni sistem insekata izazivajući na taj način poremećaj u protoku nervnih impulsa i paralizu. U ovoj fazi se za eriofidne grinje može koristiti i neki preparat na bazi abamektina.

Pred jasno izdvajanje zatvorenih pupoljaka, kada su bočni izdanci dužine 10-15 cm, za suzbijanje bolesti sušenja izdanaka upotrebljava se aktivna materija mankozeb ili metiram, a za suzbijanje štetočina poput malinine mušice ili cvetojeda – abamektin. Abamektin prodire u list biljke i zadržava se u parenhimskom tkivu, čime se obezbeđuje produžena aktivnost preparata. Njegov jedinstveni mehanizam delovanja omogućuje uspešno suzbijanje štetočina, koje su rezistentne na klasične insekticide i akaricide.

Neposredno pred cvetanje, i u samom početku cvetanja potrebno je tretirati malinu azoksistrobinom. Azoksistrobin je sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem. Inhibira klijanje spora, porast micelije, a sprečava i obrazovanje spora. Pred cvetanje je pravo vreme i da se primeni neki insekticid protiv cvetojeda i malinine bube.

Zaštita pšenice od korova, bolesti i štetočina – prvi tretman, kompletna zaštita

Od početka cvetanja, pa do punog cvetanja, malina se tretira protiv sive truleži plodova i to nekom od sledećih aktivnih materija: iprodion, pirimetanil, boskalid+piraklostrobin. U zavisnosti od klimatskih uslova tokom vegetacije, što se posebno odnosi na količinu vlage, tretmani protiv truleži se mogu ponoviti, ali se obavezno mora povesti računa o karenci odabranog preparata.

Odmah posle berbe i uklanjanja izdanaka obavezno je uraditi tretman azoksistrobinom i abemektinom. Naravno, na jesen je nezaobilazno jesenje „plavo“ prskanje.

Kvalitet hrane u Srbiji: Evo šta kaže zapadno istraživanje!

Za uklanjanje korova u malinjacima preporučuje se: pre kretanja vegetacije za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova preparat na bazi pendimetalina. Pendimetalin će sprečiti razvoj korenovog sistema korovskih biljaka, a kasnije i potpuno sušenje. Kada su korovi u fazi intenzivnog porasta može se tretirati u trake glufosinat-amonijumom, uz obaveznu primenu anti-drafta. Ipak, sa ovom materijom se jako treba voditi računa, jer je reč o neselektivnom kontaktnom herbicidu koji će dovesti do potpune nekroze i sušenja nadzemnih delova biljaka.