Naslovna Vesti Počela izrada nacionalnog plana za borbu protiv suše

Počela izrada nacionalnog plana za borbu protiv suše

Nadležno ministarstvo počelo je izradu Nacrta nacionalnog plana za borbu protiv  dezertifikacije i degradacije zemljišta i ublažavanje posledica suša.

333
0
Foto: Pixabay

Ministarstvo zaštite životne sredine obaveštava javnost da je u skladu sa Zakonom o planskom sistemu Republike Srbije, počelo izradu Nacrta nacionalnog plana za borbu protiv dezertifikacije i degradacije zemljišta i ublažavanje posledica suša (NAP). Ova obaveza je nastala kroz Konvenciju Ujedinjenih nacija o borbi protiv dezertifikacije u zemljama sa teškom sušom i/ili dezertifikacijom, posebno u Africi. 

U obaveštenju ministarstva navodi se da su strane Konvencije dužne da pripreme nacionalne akcione programe. Glavni cilj ovih programa je da identifikuju činioce koji doprinose dezertifikaciji i praktične mere neophodne za borbu protiv dezertifikacije i ublažavanja posledica suše, kao i da odrede odgovarajuće uloge vlade, lokalnih zajednica i korisnika zemljišta i raspoložive potrebne resurse.

Ministarstvo je formiralo Radnu grupu koja će izraditi nacrt programa, a nju čine predstavnici relevantnih državnih organa i organizacija, naučnih i stručnih institucija i organizacija civilnog društva, koji će obezbediti relevantne informacije i podatke i stručno doprineti procesu izrade NAP-a.