Naslovna Poljoprivreda Voćarstvo i povrtarstvo Pravo vreme za prvi tretman u zasadima jabuka

Pravo vreme za prvi tretman u zasadima jabuka

1017
0
hemijska proreda plodova jabuke

Na području Srbije, u zavisnosti od lokaliteta, ekspozicije terena i sortimenta, jabuke se nalaze u fazi od početak bubrenja pupoljaka do faze zeleni listići oko 10 mm iznad ljušture pupoljka (01-10 BBCH). Najodmaklije vegetativne faze se registruju u Podunavlju.

I ova opština na udaru! Potvrđeni prvi slučajevi afričke kuge kod domaćih svinja!

U sistemu PIS-a prati se dozrevanje pseudotecija najznačajnijeg patogena u proizvodnji jabuka – prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis). U ovonedeljnoj laboratorijskoj analizi, u pojedinim regionima, utvrđena je dozrelost pseudotecija od 20%.

Sa narednim padavinama prognozira se oslobađanje askospora u prirodnim uslovima i mogućnost ostvarenja infekcija od prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke.

Trebalo bi izvršiti tretman protiv izazivača čađave krastavosti jabuke

U zasadima jabuka gde je došlo do pucanja pupoljaka i pojave zelenih listića, preporučuje se primena nekog od preparata na bazi bakra:
– Funguran OH 2 kg/ha
– Bakarni oksihlorid 50 0,5-0,75%
– Cuprablau Z ultra 2,5 kg/ha
– Fungohem SC 0,1,5 – 0,3%
– Everest 0,3 – 0,4% ili dr.

Ovim tretmanom smanjuje se i infektivni potencijal veoma značajnog oboljenja jabuka, bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora).

Iskoristimo potencijal svake parcele uz DEKALB® hibride kukuruza

Ukoliko se u zasadu registruje prisustvo prezimljujućih formi štetočina (jaja lisnih vaši i grinja, štitaste vaši i dr.), preporučuje se primena preparata na bazi mineralnog ulja Galmin u koncetraciji 3%.

Primenu navedenih mera zaštite je moguće sprovesti i u zasadima krušaka koji se nalaze u fazama do mišjih ušiju.

Izvor: PIS