Naslovna Poljoprivreda Proizvodnja pšenice – šta raditi da se isplati?

Proizvodnja pšenice – šta raditi da se isplati?

775
0
Izvor Pixabay

Višegodišnji problem kada je u pitanju proizvodnja pšenice – isplativost proizvodnje – i dalje predstavlja veliku enigmu. Proizvođači nikako da pronađu sebe u veoma komplikovanim odnosima otkupljivača-skladištara-prerađivača-izvoznika i naravno države, kao izuzetno važnog koordinatora celog sistema.

Kada „rodi“, otkupna cena pšenice je niska zbog „neodgovarajućih“ parametara kvaliteta ili svetskog tržišta, ili nekog drugog razloga. Kada „ne rodi“, cena je opet niska, zbog očuvanja socijalnog mira, zabrane izvoza, ili opet nekog drugog razloga. A proizvođači pšenicu i dalje seju…

Da li je moguće da proizvodnja pšenice ipak bude isplativa?

Moguće je – uz primenu adekvatne sorte, analizu kritičnih momenta u razvoju biljaka, pravovremenu primenu odgovarajućih agrotehničkih mera i ublažavanje nepovoljnih efekata spoljne sredine.

Na prvi pogled rekli bi, ništa lakše, pa mi to već radimo, ali efekti izostaju! Proizvođači često greše u nastojanju da ostvare „rekordne“ prinose pšenice, ne vodeći pri tome računa o troškovima.

Da bi to pojasnili, moramo se osvrnuti na kritične periode u proizvodnji pšenice:

  1. Setva i nicanje
  2. Kraj bokorenja i početak vlatanja
  3. Cvetanje i oplodnja
  4. Period nalivanja zrna
  5. Sazrevanje i žetva.
sorte psenice
Izvor Pixabay

Setva i nicanje pšenice

U prvom periodu postoje aktivnosti koje značajno utiču na prinos, a koje isključivo zavise od posvećenosti proizvođača.

  • Odgovarajući predusev za blagovremenu i kvalitetnu predsetvenu pripremu
  • Izbor sorte pšenice koja je najbolje prilagođena uslovima gajenja
  • Sertifikovano seme koje omogućuje ostvarenje maksimalnog potencijala sorte
  • Setva pšenice u optimalnom roku za ujednačeno nicanje i bolje ukorenjavanje.

Kraj bokorenja i početak vlatanja

Od drugog perioda faktori spoljne sredine preuzimaju primat, a tehnologija proizvodnje treba da omogući smanjenje negativnih efekata.

U završnim fazama bokorenja pšenice formira se potencijalni broj produktivnih stabala – tzv. sklop, a na prelazu ka sledećoj fazi i potencijalni broj klasića i cvetova. U ovom periodu neophodno je da biljke raspolažu optimalnom količinom hraniva (pravovremeno đubrenje odgovarajućom količinom i vrstom mineralnih đubriva) kao i vodom (navodnjavanje ukoliko postoji zalivni sistem).

Cvetanje i oplodnja

Treći period u najvećoj meri određuje broj fertilnih cvetova i formiranje broja zrna, što je izuzetno važno za prinos. Optimalna ishranjenost, zaštita od bolesti i štetočina i povoljan odnos padavina i temperature, ključni su elementi ovog perioda.

Dok na tehnologiju proizvodnje možemo uticati, visina temperature ostaje van ljudskog domašaja. Navodnjavanjem – orošavanjem se temperatura može donekle držati pod kontrolom, ali se tada podižu troškovi proizvodnje. Jedini način da se nepovoljni efekti ublaže je izbor sorte pšenice različite dužine vegetacije, kojom bi se izbegli nepovoljni efekti na broj formiranih zrna.

Period nalivanja zrna

Četvrti period već nekoliko godina unazad predstavlja najkritičniji period u toku čitave vegetacije. Zašto je to tako?

Do tada su primenjene skoro sve agrotehničke mere koje treba da omoguće optimalnu dužinu ovog perioda. Izuzetno važnim se pokazala zaštita od fuzariuma i očuvanje zelene mase, pre svega lista zastavičara. Međutim, nedostatak padavina i izuzetno visoke temperature, koji su česti u ovom periodu, dovode do skraćenja nalivanja, pri čemu se formiraju sitna i štura zrna. To značajno redukuje prinos.

Osim potencijalnog navodnjavanja, jedini način da se negativni efekti ublaže je izbor adekvatne sorte pšenice. Vrlo je važno odabrati sorte koje imaju dužinu vegetacije prilagođenu našim agroekološkim uslovima: ranije cvetanje, oplodnju i formiranje zrna, sa ciljem da period nalivanja počne što ranije i traje što duže, u skladu sa nastalim klimatskim promenama.

Sazrevanje i žetva pšenice

Peti period, kao završni deo jedne izuzetno kompleksne proizvodnje, najviše zavisi od faktora spoljne sredine, gde je efekat ljudskog uticaja sveden na minimum. Međutim, ako izostane i taj najmanji uticaj – a to je pravovremena žetva pšenice – može doći do velikih gubitaka.

Sadržaj vlage u zrnu koji ne zahteva dosušivanje, koji ne utiče na lom i osipanje zrna, dobro podešeni kombajni i organizovan transport, važni su činioci uspešne proizvodnje.

proizvodnja psenice
Izvor Pixabay

Proizvodnja pšenice može da bude uspešna – evo kako

Kao doprinos prevazilaženju potencijalnih problema u narednoj vegetacionoj sezoni, kompanija Chemical Agrosava preporučuje visoko prinosne sorte pšenice koje su se pokazale kao izuzetno uspešne.

Srednje rana, visoko prinosna sorta LG Apilco i srednje rana, fakultativna sorta Alhambra, omogućiće uspešno balansiranje između primene agrotehnike, vremenskih uslova, ostvarenih rezultata i naravno, ekonomski opravdane proizvodnje.