Naslovna Poljoprivreda Zaštita bilja REČ STRUKE: Da li znate kako se na proleće uspešno tretira koštičavo...

REČ STRUKE: Da li znate kako se na proleće uspešno tretira koštičavo voće?

2454
0

Piše: dr Predrag Milovanović, regionalni stručni saradnik za voćarstvo

Osnova dobre zaštite višegodišnjih zasada zasniva se na primeni preventivnih mera, kojima se smanjuje infekcioni potencijal štetnih organizama. Prouzrokovači bolesti i štetni insekti prezimljavaju u krošnji voćaka, skriveni u pukotinama kore, pupoljcima i rak-ranama.

Jedna od najznačajnijih mera zaštite zasada voća i vinove loze je plavo prskanje, čime suzbijamo mnoge štetne organizme. Neki od njih jedino se tim tretiranjem mogu uspešno kontrolisati.

Bolesti i insekti

Rane nastale rezidbom predstavljaju ulazna mesta za infekcije raznim patogenima kao što su prouzrokovači šupljikavosti lista, prouzrokovači rak rana i sušenja voćaka. Zato je neophodno izvršiti njihovo prekrivanje depozitom bakarnih fungicida radi sprečavanja nastanka zaraze.

Ovi tretmani imaju za cilj i smanjivanje infekcionog potencijala ekonomski najvažnijih patogena koštičavih voćaka, koji prezimljavaju na granama i grančicama, kao što su: prouzrokovač kovrdžavosti lista breskve, prouzrokovača sušenja cvetova grana i grančica koštičavog voća, kao i mrke truleži plodova i rogača šljive.

Ovim tretmanima uspešno se suzbija i fitopatogena bakterija – prouzrokovač rak rana i izumiranja grana koštičavog voća.

Pored navedenih prouzrokovača bolesti u voćnjacima prezimljavaju i različite vrste štetnih insekata. Tokom sezone suzbijanje štetnih insekata poput crvene voćne grinje, biljnih vaši, štitastih vaši i slično, može biti otežano ukoliko dođe do njihovog prevelikog razmnožavanja.

Upravo je ovaj period vrlo povoljan da se izvrši suzbijanje ovih štetnih insekata i da se u vegetaciju uđe sa značajno manjom brojnošću njihove populacije.

Kada uraditi tretman?

Za ovaj tretman tokom mirovanja vegetacije preporučujemo upotrebu BAKARNOG OKSIHLORIDA 50 ili CUPROZINA 35 WP i insekto – akaricida GALMIN. Gotova kombinacija navedenih preparata je PLAVO ULJE. Upotrebom Plavog ulja jednim preparatom suzbijamo najznačajnije prouzrokovače bolesti i štetne insekte u voćnjaku u istom tretmanu.

Primena: Tretmane treba izvoditi po mirnom i suvom vremenu, kada je temperatura vazduha iznad 8 stepeni Celzijusa. Posebnu pažnju obratiti na kvalitet tretiranja, jer je neophodno da depozit bakra dospe do svih mesta prezimljavanja patogena, pa shodno tome i količina upotrebljenog rastvora treba da se kreće od 800 do 1.200 l/ha u zavisnosti od starosti i uzgojnog oblika zasada. Ukoliko u periodu od 7 do 10 dana nakon tretiranja, nastupe duži kišoviti periodi sa obilnim padavinama, preporučuje se ponavljanje ovog tretmana.

Preporuka stručnjaka za prvo prolećno tretiranje:

BAKARNI OKSIHLORID 50 u koncentraciji 0,5 – 0,75 % (u zavisnosti od infektivnog potencijala)

Ili CUPROZIN 35 WP u koncentraciji 0,35%

+

GALMIN 2-3 % (u zavisnosti od potencijala populacije štetnih insekata i grinja)

ili

PLAVO ULJE u koncentraciji 2 – 3 %

Pre upotrebe preparata preporučuje se pažljivo čitanje kompletnog uputstva, poštovanje pravila i ponašanje u skladu sa preporukama!