Naslovna Poljoprivreda Zaštita bilja REČ Struke: Kako da zaštitite pšenicu od bolesti?

REČ Struke: Kako da zaštitite pšenicu od bolesti?

Temperaturne oscilacije i fenofaza u kojoj se nalaze strna žita, znak su da se bliži vreme kada je neophodno tretirati pšenicu protiv bolesti lista.

1280
0

Piše: Aleksandra Valenta Pavlović, dipl.inž. poljoprivrede

Pravovremena i proverena primena proverenog fungicida ima veoma važnu ulogu, jer bolesti koje se javljaju tokom vegetacije, u proizvodnji strnih žita, mogu značajno umanjiti kvalitet i obim prinosa.

Već sada su, na mnogim parcelama, prisutni znaci bolesti lista poput pepelnice i različitih vrsta pegavosti, pa je zato najbolje odabrati sistematičan fungicid sa širokim spektrom delovanja (pepelnica, rđa, pegavost…).

Zaštitu strnih žita najbolje je vršiti preparatima koji imaju širok spektar delovanja i koji pružaju sistemičnu zaštitu.Do sada se najbolje pokazao fungicid FALCON EC-460.

Aktivna materija spiroksamin, a uz pomoć tebukonazola i triadimenola, štiti gajene biljke od prouzrokovača bolesti preventivno, kurativno i eradikativno.

Mehanizam delovanja zasniva se na inhibiciji sinteze ergosterola. Gajena biljka usvoji trećinu količine preparata Falcon-a deset minuta nakon aplikacije, a 100% tri sata nakon aplikacije, tako da je onemogućeno spiranje kišom. Aktivne materije preparata Falcon EC-460 raspoređuju se sistematično u tretiranoj biljci.

Foto: Pixabay

Ovaj preparat koristi se za zaštitu useva pšenice i ječma, već dugi niz godina, kao fungicid koji sprečava prouzrokovače bolesti: pepelnice (Erysiphe graminis), rđe (Puccinia spp.), sive pegavosti lista i klasa pšenice (Septoria tritici) i mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres).

Prednost ovog preparata predstavlja činjenica da se, za prvo prolećno tretiranje, može koristiti zajedno sa herbicidom SEKATOR, koji je neprikosnoven u zaštiti od širokolisnih korova.

Budući da su svaki u svojoj klasi neprevaziđeni, na tržištu se mogu pronaći kao PAKET PLUS. Na taj način, za prvo prolećno tretiranje strnih žita, moguće je ostvariti i maksimalnu zaštitu, ali i najpovoljniju kupovinu.