Naslovna Poljoprivreda Zaštita bilja Reč struke: Kako spasiti kukuruz od korova u ovoj fazi rasta?

Reč struke: Kako spasiti kukuruz od korova u ovoj fazi rasta?

Gajenje kukuruza ne može se zamisliti bez pravovremenog i efikasnog suzbijanja korova, koji svojim prisustvom u usevu kukuruza mogu dovesti do značajnog smanjenja prinosa.

812
0

Piše: Dipl. Ing. Dejan Jovanović, stručni tim kompanije Adama
#odgovornonovinarstvo

Borba protiv korova hemijskim sredstvima vrlo je kompleksna i sa različitim pristupom od parcele do parcele. Zato se u praksi najčešće koristi kombinacija nekoliko preparata, na bazi različitih aktivnih materija, koje zajednički imaju širok spektar delovanja.

Jedna od sigurnih preporuka, opšteprihvaćena među poljoprivrednicima zbog odličnih rezultata, jeste kombinacija preparata Chief® i Nicogan®.

Preparat Chief se može primeniti u usevu kukuruza do osmog lista. Pored delovanja preko lista ima i izraženo delovanje preko zemljišta, koje ispoljava dejstvo i do  šest nedelja nakon tretmana.

Preparat je optimalno primeniti u fazi od 4 o 6 listova kukuruza, a tada su korovi obično do faze četvrtog lista.

Korovi koje preparat uspešno suzbija su: štir, pepeljuga, palamida, pomoćnica, tatula, suncokret samonikli, dvornik veliki, gorušica, čičak i mnoge druge.

Doze primene preparata Chief su od 1,0 do 1,2 lit/ha, u zavisnosti od vrste i razvojne faze prisutnih korova na parceli.

“Preparat Nicogan® je jedan od osnovnih herbicida za suzbijanje travnih jednogodišnjih i višegodišnjih korova. Može se primenjivati u svim vrstama kukuruza (merkantilni, semenski, kokičar, šećerac) sve do 8 listova kukuruza:” – ističe Jovanović

“Nicogan® se može koristiti jednokratno ili dvokratno, u podeljenim dozama, u zavisnosti od dinamike nicanja divljeg-rizomskog sirka u usevu kukuruza.

Jednokratna primena je onda kada usev ima razvijenih 2 do 6 listova, a divlji sirak je visine 15 do 20 cm i to u dozi od 1 do 1,25 l/ha.

Kod neujednačenog i razvučenog nicanja divljeg sirka, preporučuje se dvokratna primena. Ova primena predstavlja tretiranje u razmaku od 10 do 14 dana, pri čemu se prvi tretman izvodi kada je kukuruz u fazi razvoja od 1 do 3 lista, a divlji sirak tek iznikao. Tada se primenjuje doza od 0,5 l/ha, dok se drugi tretman vrši kada je kukuruz u fazi razvoja od 4 do 6 listova, a divlji sirak visine 15 do 20 c. U ovoj situaciji tretman se primenjuje u dozi od 0,75 l/ha.” – zaključuje Jovanović.

Zahvaljujući kompatibilnosti, visokoj efikasnosti i selektivnosti preparata Chief® i Nicogan®, poljoprivredni proizvođači dobijaju sigurno rešenje za sve korove kako uskolisne tako i širokolisne u usevu kukuruza.

Za više informacija sa terena, analize problema koji muče poljoprivrednike u ovoj fazi rasta kukuruza i mnogo dobrih, praktičnih saveta stručnjaka za ratarstvo i povrtarstvo iz kompanije Adama, Dejana Jovanovića, možete pogledati intervju: