Naslovna Poljoprivreda Zaštita bilja Reč struke: Kako zaštititi papriku?

Reč struke: Kako zaštititi papriku?

Proizvodnja paprike je kompleksan posao, a cena koštanja može da bude manja ili veća, u odnosu na to koliko se poštuju parametri.

1206
0
Foto: Pixabay

Piše: Milan Sudimac, Program menadžer za pesticide kompanije Chemical Agrosava
#odgovornonovinarstvo

Proizvodnja paprike moguća je cele godine zahvaljujući plastenicima, a takve su i potrebe za ovom neizostavnom namirnicom u ishrani. Paprici inače odgovaraju srpski klimatski uslovi, pa je samim tim jedna od kultura kojoj treba pristupiti sa posebnim akcentom.

Proizvodnja rasada odvija se i u plastenicima sa dvoslojnim ili troslojnim folijama, koji se dodatno zagrejavaju na čvrsto gorivo ili pomoću električnih prostirki i grejalica. Pažljivim odabirom hibrida, supstrata i načina sadnje počinje kompleksna proizvodnja paprike.

Zaštita zasada pre rasada

Međutim, sadnja paprike je jedna sasvim druga priča u odnosu na fazu zaštite, koja može biti ključna, kada je reč o prinosu.

Posebno treba obratiti pažnju na zaštitu rasada paprike pre rasađivanja.

Tada je najbolje koristiti Leutar u količini 0,06% zalivanjem leja,  folijarnim tretmanom preparata Everest u koncentracijji  0,4 % i Mankosav 80 WP u koncentraciji 0,25%. Kako bi zaštitili rasad od lisnih vaši potrebno je uraditi tretman preparatom Gestikal u koncentraciji 0,02%.

Na njivi, pre rasađivanja, potrebno je izvršiti zemljišni tretman protiv podzemnih štetočina i to pomoću preparata Saturn 7,5G u količini 20 kg/ha u redove ili pomoću preparata Bifenicus 2 l/ha uz obaveznu inkorporaciju.

Takođe, pre rasađivanja neophodno je uništiti korove. To se radi primenom preparata Stomp Aqua u količini 2,5 – 3l/ha.

Nakon rasađivanja, kada paprika ima razvijenih od 3 do 5 listova, paprika se štiti od crne pegavosti (Alternaria sp.) i plamenjače (Phytophthora capsici) preparatom Leonida u količini 0,6 l/ha, lisnih vaši preparatom Gestikal 240 SC 0,8 l/ha kroz sistem za novodnjavanje, i tripsa preparatom Dicarzol 50 SP u količini 1 kg/ha.

Budući da je preparat Leonida sistemičan preparat, on štiti mladi porast i obezbeđuje dugotrajnu zaštitu biljkama. U ovoj fazi, biljci je potrebno obezbediti što bolje ukorenjavanje i omugućiti razvoj korenovog sistema. U tu svrhu, koristi se prihrana Wuxal Top P u količini 2 l/ha.

Kada paprika dostigne od 6 do 8 razvijenih listova na glavnom stablu, zaštita od crne pegavosti i plamenjače nastavlja se preparatom Leutar u količini 0,215 l/ha i to uz obaveznu primenu preparata Mankosav 75 WG u količini 2 kg/ha.

Na ovaj način obezbeđujemo sistemičnu i kontaktnu zaštitu paprike i omogućavamo joj nesmetan razvoj.

Kako su lisne vaši i tripsi uvek prisutni i mogu da nanesu štetu i prenesu viruse, potrebno je nastaviti njihovo suzbijanje. Preporuka je da se u ovoj fazi protiv lisnih vaši primeni preparat Gestikal 240 SC u količini 0,18 l/ha, a protiv tripsa se ponavlja tretman preparatom Dicarzol 50 SP u količini 1 kg/ha.

U ovoj fazi je neophodno izvršiti i folijarnu prihranu preparatom Wuxal Ascofol u količini 2 l/ha. Wuxal Ascofol je prihrana koja sadrži prirodne biljne hormone (gibereline, auksine i citokinine), aminokiseline i mikroelemente, koji će omogućiti paprici dobar i energičan razvoj zelene lisne mase i pripremiti je za dobru oplodnju i pravilnije zametanje plodova.

Takođe, odmah po zametanju plodova, treba da se uradi prihrana preparata Wuxal Calcibor u količini 2 l/ha, dva puta u razmaku od 10 – 14 dana. Na taj način, omogućavamo paprici da bolje i pravilnije zametne plodove.

Tokom rasta i razvoja potrebno je zaštiti papriku od crne pegavosti fungicidom Image u količini 0,8 l/ha, sive truleži fungicidom Dekada u količini 1 l/ha, od lisnih vaši insekticidom Gestikal 240 SC u količini 0,18 l/ha ili Sivanto prime u količini 0,5 – 0,75 l/ha i od žutog paučinara akaricidom Amon 020 EW u količini 1 l/ha.

Prihrana koja se dodaje u ovom periodu je Wuxal Calcium u količini  od 2 do 3 l/ha. Kalcijum se dodaje više puta tokom vegetacije sa razmakom 7 do 14 dana, u zavisnosti od temperature. Ukoliko su temperature više, razmak između tretmana se smanjuje. Kalcijum omogućava pravilnije zametanje plodova i njihovu čvrstoću. Čvrsti plodovi su otpornijji na bolesti i insekte, a takođe se lakše transportuju i duže čuvaju.

Kada paprika otpočne sa zrenjem, zaštita od bakterioze, crne pegavosti i plamenjače se vrši bakarnim preparatom Everest u količini 4 l/ha u kombinaciji sa fungicidom Mankosav 80 WP u količini 2,5 kg/ha.

Kako bismo sprečili razvoj sive truleži, kao i drugih bolesti koje nakon branja paprike mogu da prouzrokuju brže propadanje plodova, koristimo fungicid Aserija u količini 1 l/ha.

Aserija je odlično rešenje za zaštitu plodova u sedam dana pred branje, jer ne ulazi u plodove, a štiti ih i ima kratku karencu. Može da se primeni i dva puta, ali uvek najmanje sedam dana pred berbu. Pojavu sovica u ovom periodu rešavamo insekticidom Plures u količini 0,8 l/ha.

Ovim preparatom deluje se i na stenice, koje sve više nanose štete na plodovima ostavljajući žućkaste fleke na površini plodova, čime oni gube na tržišnoj vrednosti. Treba voditi računa da je karenca za ovaj preparat 14 dana.

Ukoliko je sušno vreme sa visokim temepraturama, možemo očekivati i napad paučinara. Za ove napasti postoji rešenje u vidu akaricida nove generacije, na koji ne postoji razvijena rezistentnost. Reč je o kontaktnom akaricidu Acramite 480 SC koji izaziva prestanak ishrane za 1 – 2 dana, a uginuće paučinara za 3 – 4 dana.

Primenjuje se u količini 0,25 l/ha, jednom do maksimalno dva puta u toku vegetacije. Preporuka je da se ne rade dva vezana tretmana nego da se između ubaci tretman nekim drugim akaricidom kao što je Amon 020 EW.

Prednost akaricida Acramite 480 SC je njegova kratka karenca od jednog dana i dugo delovanje, pri čemu ne deluje na korisne grinje i predatore. Njegova upotreba zahteva primenu dovoljne količine vode, koja obezbeđuje da biljka bude potpuno okupana.

Sa poslednjim tretmanima, od folijarne prihrane, preporučuje se upotreba Wuxal Aminocal u količini 5 l/ha i Wuxal K40 u količini 3 – 5 l/ha, kako bi plodovi ostali čvrsti, ravnomerno sazreli i kako bi se uvećao procenat suve materije.