Naslovna Poljoprivreda Zaštita bilja REČ STRUKE: Tri načina kako sačuvati rod voća

REČ STRUKE: Tri načina kako sačuvati rod voća

Povoljni prirodni uslovi za gajenje, visoka nutritivna vrednost i mogućnost plasmana u svežem i prerađenom obliku doprinose velikoj zastupljenosti proizvodnje koštičavog voća. Preko dve trećine zasada voća u Srbiji čine koštičave voćne vrste, a najveći procenat čini šljiva.

2088
0

Piše: Jovanka Petrović, viši stručni saradnik za razvoj i procenu biološkog delovanja sredstava za zaštitu bilja, Chemical Agrosava

Zasadi koštičavog voća nalaze se od fenofaze kada su vidljivi pojedinačno formirani cvetni pupoljci još uvek zatvoreni do fenofaze kada je cvetna loža otvorena, krunični listići vidljivi, još uvek zatvoreni.

U ovom periodu, neposredno pred cvetanje, biljke su najosetljivije na infekcije koje prouzrokuje gljiva Monilinia laxa.

Monilinia laxa je parazit koji izaziva bolest sušenja cvetova, grana i mrku trulež plodova. Prezimljava u „rak ranama“ – na kori zaraženih grana i mumificiranim plodovima na krošnji ili površini zemlje i time je redovno prisutna u voćnjaku.

Infekcije ostvaruje kroz cvet, a odatle se dalje brzo širi u peteljke, mladare i rodne grane. Sušenje cvetova, a kasnije i letorasta usporava porast i pravilno formiranje krune. U našoj zemlji ovo je bolest koja se u manjem ili većem procentu redovno javlja, svake godine.

Za sprečavanje infekcija i pojavu bolesti treba primeniti preparat Ciprodex u količini 0,75 l/ha (7,5 ml u 10 l vode). Prvi tretman preparatom Ciprodex uraditi na početku cvetanja. Za drugi tretman, u fazi punog cvetanja primeniti preparat Signum, u količini 0,75 kg/ha.

Ovim tretmanima treba dodati folijarno hranivo Wuxal Ascofol u količini 1 l/ha (10 ml u 10 l vode). Hranivo je sa visokim sadržajem organske materije izolovane iz morske alge, koja je zbog osobine brzog rasta postala novi izvor prirodnih hormona rasta.

Zbog biljnih hormona i prisustva lakopristupačnog bora u formulaciji, Wuxal Ascofol stimulativno utiče na mnoge fiziološke procese u biljkama.

Primena na početku i u punom cvetanju koštičavog voća, pospešuje klijanje polena i time utiče na bolje oplođenje i pravilnije formiranje plodova, povećanje otpornosti biljaka na biljne bolesti i temperaturni stres.