Naslovna Poljoprivreda Voćarstvo i povrtarstvo Savet stručnjaka – kako na vreme uočiti grinje lista maline i kako...

Savet stručnjaka – kako na vreme uočiti grinje lista maline i kako ga suzbiti

Ukoliko ste početnik u uzgoju malina, vreme je da saznate sa kojim štetočinama ćete se boriti.

1017
0

Srbija je zemlja malina i važno je da se na vreme zaštiti od štetočina koje bi mogle loše da utiču na rod. Jedna od najzastupljenijih štetočina jeste grinje koje napada list maline i spade u grupu eriofidnih grinja.

Prezimljava u stadijumu ženke u pupoljcima između ljuspastih listića, u pazuhu pupoljaka iz kojih će se razviti jednogodišnji izdanci, u ožiljcima nastalim opadanjem lišća i u blizini lisnih i cvetnih pupoljaka.

“Aktiviraju se pri temperaturi od 11 stepeni Celzijusa, kada sa otvaranjem pupoljaka migriraju na lisne peteljke i naličje razvijenih listova na dvogodišnjim izdancima, a kada se ovi listovi potpuno razviju, migriraju na listove jednogodišnjih izdanaka, što se dešava polovinom jula. Kada srednja dnevna temperatura dostigne 25 stepeni počinju sa polaganjem jaja. Jedna ženka položi i do 80 jaja tokom jednog meseca. Životni ciklus ove štetočine, od jajeta do odrasle jedinke, može da traje 7 do 14 dana, a na veća rastojanja prenose se vetrom i insektima”, objašnjava diplomirani inženjer Branko Galović.

Uočite simptome na vreme

Kada je reč o simptomima, prvi su oni koji se uočavaju na lišću, u vidu svetlozelenih do žutih mrlja, koje se šire na veći deo površine lista.

“Pri jačem napadu, karakteristično je podizanje lica lista u vidu mehurova i gubljenje maljavosti na naličju lista. Simptomi se često mešaju sa simptomima izazvanim virusima. Oštećenja na plodovima obično dovode do prevremenog sazrevanja koštunica, usled čega plodovi ostaju deformisani. Ozbiljnije zaraženi plodovi se sasuše ubrzo nakon opadanja kruničnih listića”, dodaje Galović.

On dalje napominje da se prolećnim orezivanjem smanjuje broj prezimelih jedinki.

“Optimalan rok za hemijske tretmane je period od završetka migracije prezimljujućih ženki na mlade listove dvogodišnjih izdanaka do pred cvetanje, znači druga polovina aprila do polovine maja. Veoma je važno suzbijanje zimskog imaga pre nego što započne proces polaganja jaja. U periodu kretanja vegetacije treba izvršiti pregled rodnih pupoljaka iz predhodne sezone na prisustvo ove grinje.Za suzbijanje odraslih jedinki eriofidne grinje maline preporučije se primena nekog od sledećih registrovanih akaricida na bazi abamektina”, savetuje Galović.