Naslovna Poljoprivreda Zaštita bilja Saznajte šta vam je sve potrebno: Prihrana useva na izuzetno kiselim zemljištima

Saznajte šta vam je sve potrebno: Prihrana useva na izuzetno kiselim zemljištima

Za zemljišta koja su izuzetno kisela potrebno je jasno uputstvo i redosled kako ga oplemeniti i na koji način tretirati biljke kako bi prinos bio očekivan.

2053
0

Piše: Dipl. inž. Milana Janićijević, Chemical Agrosava

Zato smo pitali stručnjake na koji način i prema kojoj proceduri možemo kiselo zemljište istretirati i na njemu uzgajati i druge kulture osim borovnice, krompira, paradajza i peršuna, koji prirodno dobro uspevaju na ovakvom zemljištu.

Kisela zemljišta mogu biti komplikovana zbog useva kojima je, u takvim uslovima, potrebno malo više nege.

Ali, bez obzira na tip zemljišta, za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju, najpre je neophodno uraditi analizu zemljišta. To je važno kako bi se odredio pH zemljišta, prisustvo makro i mikroelemenata i predvidele moguće blokade elemenata. U odnosu na rezultate analize određuje se i pravilan unos hraniva.

U zavisnosti od pH zemljišta delimo na:

pH 4,0 – 5,5 jako kisela
pH 5,5 – 6,0 srednje kisela
pH 6,0 – 6,5 slabo kisela
pH 6,5 – 7,0 veoma slabo kisela
pH 7,0 – 7,5 veoma slabo alkalna
pH 7,5 – 8,0 slabo alkalna
pH 8,0 – 8,5 srednje alkalna
pH 8,5 – 10,0 jako alkalna

Na izuzetno kiselim zemljištima pH vrednosti od 4,0 do 5,5 nalazimo manjak azota, fosfora, kalijuma, sumpora, kalcijuma, magnezijuma i molibdena. Na takvim zemljištima smanjuje se i prisustvo mangana, bora, bakra i cinka.

Nedostatak gotovo svih makro i mikro elemenata uslovljava i niži prinos gajenih kultura. Biljke u takvim uslovima teže razvijaju korenov sistem, pa im je otežano i usvajanje dostupnih hraniva iz zemljišta. S druge strane, mikroorganizmi ne mogu da žive i da se razvijaju u veoma kiseloj sredini, pa je mineralizacija zemljišta svedena na minimum.

Zbog svega navedenog, neophodno je uraditi kalcifikaciju zemljišta unošenjem pečenog i gašenog kreča, laporca i fosfornih đubriva. Zatim se vrši humifikacija zaoravanjem dobro zgorelog stajnjaka, zelenišnim đubrenjem i redovnim zaoravanjem biljnih ostataka. Između kalcifikacije i unošenja drugih đubriva poželjno je da prođe 3 – 4 nedelje.

Sledeći korak je prihrana biljaka. Pravovremena folijarna prihrana sprečava nedostatak neophodnih elemenata i omogućuje normalan rast i razvoj biljke.

Folijarna prihrana, uputstvo:

  • Kako bi biljka što bolje razvila korenov sistem na početku vegetacije i formirala generativne organe, folijarno se primenjuje preparat WUXAL® TOP – P, jednom do dva puta u količini 2 l/ha.
  • Nakon toga, primenjuje se preparat WUXAL® ASCOFOL koji omogućava bolje zametanje plodova, čvršću stabljiku i ravnomernije zrenje plodova. Ovo je jedina prihrana čiji se rezultati vide jedan dan nakon primene. Primenjuje se jednom do dva puta na početku vegetacije, odmah nakon ukorenjavanja i jednom do dva puta mesec dana pred zrenje, kako bi se uvećali plodovi.
  • Pred cvetanje primenjuje se preparat WUXAL® BORON PLUS jedanput u količini 2 l/ha. Bor će omogućiti lakše i pravilnije zametanje plodova.
  • Odmah po zametanju plodova primenjuje se WUXAL® CALCIBOR koji će omogućiti nesmetanu deobu ćelija i pravilnije formiranje plodova, kao i sprečavanje pucanja plodova. Takođe, kalcijum i bor olakšavaju usvajanje jedan drugog i utiču na bolji kvalitet plodova.
  • U fazi intenzivnog rasta plodova, svoju primenu nalazi WUXAL® CALCIUM, koji se koristi u više navrata, u količini od 2 – 5 l/ha.
  • Za tretmane kalcijumom, pred zrenje plodova, koristi se preparat WUXAL® AMINOCAL u kojem se kalcijum nalazi u obliku kalcijum – oksida. Time se utiče na čvrstinu plodova, njihovo bolje i duže čuvanje u skladištu.
  • U fazi zrenja plodovima se dodaje WUXAL® K40, jer kalijum utiče na povećanje suve materije, težine plodova, nakupljanje šećera i ravnomerno zrenje plodova, tj. njihovu obojenost.
  • Tokom čitave vegetacije, s obzirom na nedostatak makro i mikroelemenata u jako kiselim zemljištima, svoju primenu pronalaze i preparati WUXAL® SUPER, WUXAL® MACROPLANT, WUXAL® MICROPLANT i WUXAL® MAGNESIUM.

Redovna primena ovih preparata sprečava pojavu simptoma nedostataka hraniva na biljkama. Kada se simptom pojavi na biljci, to znači da se biljka već neko vreme muči i usporava svoj rast i razvoj. Zbog toga dolazi do smanjenja prinosa i kvaliteta plodova.
Ukoliko imamo analizu zemljišta (upoznati smo sa sastavom i pH vrednosti zemljišta), tada možemo da predupredimo pojavu ovakvih simptoma i ne dozvolimo biljci da pati. Onda smo u prilici da direktno utičemo na prinos i njegov kvalitet.