Naslovna Poljoprivreda Zaštita bilja Skladištenje pesticida: Izbegnite greške koje mogu biti pogubne

Skladištenje pesticida: Izbegnite greške koje mogu biti pogubne

344
0
koriscenje pesticida u poljoprivredi

Pred početak još jedne vegetacione sezone prilika je da se podsetimo nekih opštih, ali veoma bitnih činjenica. Tokom biljne proizvodnje na našim gazdinstvima troše se velike količine pesticida, jer bez njih gajene biljke ne bi mogle izdržati brojne napade biljnih bolesti i štetočina. S obzirom na to da ne možemo u potpunosti predvideti napade štetnih organizama, nismo u mogućnosti da precizno predvidimo izbor i količinu pesticida.

Podnesite zahtev: Ovo su premije koje Uprava za argarna plaćanja daje za 2021. stočarima!

Tokom vegetacione sezone često nam se dešava da ne utrošimo određenu količinu pesticida, jer nije bilo potrebe za tim pa smo u obavezi da preostalu količinu adekvatno čuvamo određeni vremenski period. Da bi ispravno postupili korisnici pesticida neophodno je da sprovedu odgovarajuće procedure za skladištenje pesticida i opreme.

Pesticide treba držati u bezbednom skladišnom prostoru koji je pristupačan samo onima koji su obučeni da koriste ove proizvode. Pravilno skladištenje takođe može da pomogne produženju veka trajanja pesticida i spreči nesreće koje mogu da ugroze zdravlje ljudi i životnu sredinu. Opšte je pravilo da uvek treba konsultovati etiketu pesticida i bezbednosni list za specifične informacije o čuvanju.

Izvanredan dogovor: Otvoreno tržište sa 230 miliona ljudi za proizvode iz Vojvodine!

Objekti za skladištenje bi trebalo biti suvi i dobro provetreni. Vrata i prozore držati zatvorene i zaključane, osim ako nisu potrebni prozori za ventilaciju. Prozori ne smeju biti veličine tako da neko može da uĎe kroz njih. Po pravilu obavezno je držati pesticide tako da ne dođe do izmrzavanja, odnosno izuzetno niskih, ali i do ekstremno visokih temperatura vazduha. Većinu pesticida čuvati na temperaturama između 5 – 15°C. Ambalažu držati van domašaja direktne sunčeve svetlosti. Skladišni prostor je potrebno držati zaključan! Skladište pesticida držati na odvojenoj lokaciji u objektu.

Podnesite zahtev: Ovo su premije koje Uprava za argarna plaćanja daje za 2021. stočarima!

Sigurnost i bezbednost pesticida su u nadležnosti korisnika dok se oni koriste ili odlažu. Nemarno ostavljanje pesticida u vozilu koje nije obezbeđeno je veoma rizično. Pristup objektu je moguć samo određenim osobama pri čemu se vodi spisak lica sa ključevima. Obavezno postaviti znake na vrata, zgrade ili ograde koji ukazuju na skladištenje pesticida kao što su “Opasnost pesticidi”, “Zabranjen pristup neovlašćenim licima”, “Zabranjeno pušenje”.

Nije dozvoljeno pušenje u ili u blizini objekta. Kada su u pitanju pesticidi i raspored u objektu takođe postoje određene zakonitosti. Pesticide dražati odvojeno od đubriva i goriva. Pesticide klasifikovati po kategorujama tj. razdvojiti insekticide, fungicide i herbicide. Isparljive pesticide držati odvojeno od ostalih hemikalija. Tečne formulacije držati ispod suvih zbog mogućnosti prolivanja.

Konkurs za podršku mladim poljoprivrednicima: Dobijate do 1,2 miliona uz ove uslove!

Na mestima gde se čuvaju pesticidi potrebno je imati prvu pomoć kao i neophodne informacije o trovanju pesticidima u slučaju da dođe do ekcesnih situacija. U blizini imati izvor čiste vode za dekontaminaciju kože, očiju i drugih delova tela. Prilikom ulaska u skladišta pesticida obavezno koristiti zaštitnu opremu kako bi se smanjila mogućnost izlaganja prilikom rukovanja pesticidima. Zaštitnu opremu ne treba čuvati u istim prostorijama sa pesticidima.

Izvor: Domaćinska kuća