Naslovna Poljoprivreda Zaštita bilja Zaštita, zaštita, zaštita… čega se treba paziti u agraru sada?

Zaštita, zaštita, zaštita… čega se treba paziti u agraru sada?

90
0

Da, zaštita, pogotovo zaštita u ovom periodu, je ključna po prinose. U ovom članku pokrivamo zaštitu krompira, kukuruza, pšenice i ječma.

Zaštita krompira

U ključnim regionima gde se gaji krompir, u proteklih nekoliko dana, obilne padavine su zabeležene širom zemlje, praćene visokim nivoima relativne vlažnosti vazduha i konstantno visokim temperaturama, stvarajući tako povoljne uslove za širenje infekcije krompira plamenjačom.

Buja useva, zajedno s pomenutim vlažnim uslovima, rezultovala je stalnom vlažnošću nadzemne mase, pružajući idealnu mikroklimu za razvoj i širenje plamenjače. Sada je od suštinske važnosti preduzeti odgovarajuće mere zaštite kako bi se sprečilo brzo širenje simptoma u poljima i propadanje useva. Čim vremenski uslovi to dozvole, preporučuje se primena odgovarajućih fungicida.

Imajući u vidu izuzetno povoljne uslove za razvoj patogena, opravdano je skratiti interval između dva tretmana na 5-7 dana. Važno je pažljivo pratiti maksimalni broj tretmana (MBT) i rotirati fungicide s različitim mehanizmima delovanja kako bi se izbegla rezistencija.

U ovom trenutku, posebno su ugroženi usevi krompira koji su pretrpeli štetu od nedavnih vremenskih nepogoda poput grada, jakog vetra i obilnih padavina. Oni su posebno podložni infekciji pomenutim patogenom. Pored fungicida, preporučuje se primena bakarnih preparata i biostimulatora na bazi aminokiselina što je pre moguće kako bi se biljke brže oporavile i poboljšale svoju otpornost. Inače, postoji rizik od visokog nivoa infekcije plamenjačom.

Image by wal_172619 from Pixabay

Tretman kukuruza

Vizualnim pregledom kukuruznih biljaka u poslednjih par sedmica, primećuje se prisustvo jajnih legala kukuruznog plamenca na donjoj strani listova. S obzirom na najavljene visoke temperature, očekuje se da će larve početi da se izlegnu uskoro. One prouzrokuju štetu tako što se ubušuju u stabljike kukuruza i hrane se unutar njih, što može dovesti do lomljenja stabljika, posebno tokom jakih vetrova i berbe. Druga generacija takođe može oštetiti klipove.

Proizvođačima kukuruza se preporučuje redovan pregled na prisustvo jajnih legala i primena mera zaštite kada se dostignu pragovi štetnosti. U usevima merkantilnog kukuruza, hemijske mere zaštite se preporučuju kada se jajna legla plamenca primete na 10% biljaka. Iako ova praksa nije često korišćena kod proizvođača merkantilnog kukuruza, važno je napomenuti da suzbijanje prve generacije, dok je još moguće, može smanjiti potencijalnu štetu od druge generacije, koja je posebno značajna zbog šteta koje larve prouzrokuju na klipovima.

Izvor: Bolja zemlja

U semenskoj proizvodnji kukuruza i kukuruza šećerca, s obzirom na specifičnosti proizvodnje i visoke troškove, pragovi štetnosti su obično viši. U ovim proizvodnjama, primena insekticida je opravdana kada se na 5% biljaka uoče jajna legla. Preporučuje se svakako korišćenje odgovarajućih registrovanih insekticida za suzbijanje kukuruznog plamenca.

Pokriće ječma i pšenice

U Pčinjskom okrugu, usevi pšenice i ječma se, u zavisnosti od lokacije, sorte i datuma setve, nalaze u različitim fazama razvoja i sazrevanja plodova. Vizualnim pregledom polja nije uočeno prisustvo odraslih jedinki žitnog pivca. Ova štetočina obično se nalazi na ivicama parcela, dok je brojnost smanjena ka njihovom centru. Najveće štete žitnom usevu nanose odrasle jedinke žitnog pivca tokom faza mlečne i voštane zrelosti, kada se intenzivno hrane zrnima, a potrebno im je oko 9 do 10 klasova žita za dopunsku ishranu.

Image by KBCH from Pixabay

Savetodavac za ratarstvo u vranjskoj PSSS, Nada Lazović Đoković, preporučuje proizvođačima da obilaze svoje parcele tokom najtoplijeg dela dana kada je aktivnost žitnog pivca najizraženija. Ako se uoči prisustvo od 3 do 5 odraslih jedinki po kvadratnom metru, preporučuje se primena hemijskih mera zaštite. U Srbiji, iako nema registrovanih insekticida specifično za suzbijanje žitnog pivca, mogu se koristiti neki od insekticida poput cipermetrina u količini od 0,24 L/ha, uz karencu od 10 dana. Prilikom izbora insekticida, važno je voditi računa o karenci kako bi se izbegle neželjene posledice.

Izvori: AgroTV (1, 2), Dobro jutro