Naslovna Moderni agrar i savremena tehnologija Ekološki centar „Stanište“: istraživanje i rezultati (prvi deo)

Ekološki centar „Stanište“: istraživanje i rezultati (prvi deo)

73
0

Prava primena agroekoloških mera u Srbiji i dalje izostaje. Organi vlasti ili ne sprovode ove mere ili ih ne razlikuju od redovnih agrotehničkih mera, a nije doneto ni dovoljno propisa koji bi omogućili njihovu primenu. Tokom istraživanja sprovedenog od strane Ekološkog centra „Stanište“, pronađeno je malo primera na lokalnom nivou.

Šta je EC „Stanište“ pronašlo?

Agroekologija se definiše kao poljoprivreda koja uspostavlja saradnju s prirodom, zasnivajući se na povezanosti biljaka, životinja, ljudi i životnog okruženja te uspostavljanju ravnoteže među njima. Prema objašnjenju UN FAO-a, agroekologija podržava proizvodnju hrane dok istovremeno obnavlja biodiverzitet i povezane ekosistemske usluge, što čini osnovu održive poljoprivrede.

Važno je razlikovati agroekološke mere od agrotehničkih, koje su klasične tehnološke mere poljoprivrede i ne obuhvataju složene ekološke procese agroekosistema. Poljoprivrednici moraju dobrovoljno prihvatiti ove mere, a podsticaji služe kao kompenzacija za eventualni gubitak prihoda ili dodatne troškove koje primena ovih mera može doneti.

Izvor: https://agrotehnika-precizna-poljoprivreda.rs/

Agroekološke mere u praksi

U Evropskoj uniji, države članice su obavezne primenjivati agroekološke mere u skladu sa Zajedničkom poljoprivrednom politikom. Ciljevi ovog programa za period 2023–2027 uključuju očuvanje biološke raznovrsnosti, genetskih resursa, zemljišta i voda od zagađenja, kao i doprinos smanjenju emisije gasova staklene bašte.

U primeni se pokazalo da agroekološke mere omogućavaju nastavak proizvodnje u uslovima koji bi inače doveli do napuštanja konvencionalne proizvodnje. Osim organske poljoprivrede, podržava se i još par aktivnosti. Tu spadaju osnivanje kombinovanih zasada, poljo-šumskih zasada, integrisano gajenje višegodišnjih kultura i ispaše domaćih životinja. Navode se i druge mere koje se kombinuju kako bi se odgovorilo na izazove klimatskih promena.

Agrotehnoloski uslovi za uzgoj pirinča

U Srbiji je u proteklih nekoliko godina urađen prvi prikaz potreba i mogućnosti primene agroekoloških mera. Postoje zakonski okviri koji podržavaju ove mere, uključujući i Program podrške EU. Međutim, iako su doneti određeni pravilnici i programi podrške, njihova pravna regulativa i dalje nije potpuno uspostavljena, što otežava njihovu primenu u praksi.

Izvor: Agronews