Naslovna Poljoprivreda Zaštita bilja Glodari prisutni u usevima ozimih strnina i mladim zasadima: Evo kako da...

Glodari prisutni u usevima ozimih strnina i mladim zasadima: Evo kako da se zaštitite od njih!

202
0
Foto: Pixabay

Glodari mogu značajno da oštete useve i zasade.

Ako se utvrdi da su se premnožili treba sprovesti žaštitu, ali tako da ostale životinje ne stradaju.

Hladan tuš za poljoprivrednike: Država poništila ove konkurse!

Vizuelnim pregledom useva ozimih strnina i mladih zasada registruje se prisustvo glodara, poljskog miša (Apodemys sylvaticus) i poljske voluharice (Microtus arvalis), saopštili su zaštitari bilja Prognozno-izveštajne službe.

Ovi glodari su polifagne štetočine i mogu da prouzrokuju štete na velikom broju gajenih poljoprivrednih kultura.

Najčešće se hrane zrnevljem i plodovima biljaka koje rastu u njihovim staništima, kao i zelenim i podzemnim delovima biljaka.

NOVI POGLED NA KREČENJE VOĆNJAKA! Većina pravi veliku grešku!

U jesenjem periodu na usevima ozimih strnina hrane se semenom i klijancima, a u povoljnim uslovima za razvoj mogu načiniti velike štete i značajno smanjiti prinos.

Glodari u mladim zasadima mogu značajno oštetiti stabla
U mladim zasadima voća, usled ishrane glodara korom stabla i korenom biljaka, može doći do oštećenja i sušenja mladih voćaka.

Proizvođačima PIS preporučuje da obilaze useve i mlade zasade i prate prisustvo glodara.

SLUŽBE PRIMETILE POJAVU ŠTETOČINA! Zaštitite useve uljane repice!

Za poljskog miša prag štetnosti je 10 do 50 aktivnih rupa po hektaru, a za poljsku voluharicu je od 10 do 500 aktivnih rupa po hektaru.

Ukoliko se registruju brojnosti iznad pragova štetnosti preporučuje se njihovo suzbijanje primenom registrovanih gotovih mamaka.

Nakon postavljanja mamaka u rupe, iste treba zatrpati zemljom da ne bi došlo do trovanja divljači i stoke.

Savet stručnjaka: Zaštita jabuke od mrazeva!

Poljski miš

Poljski miševi su aktivni tokom cele godine, a ženke se kote pet do šest puta godišnje. Poseduju veliki potencijal razmnožavanja i pri povoljnim uslovima dolazi do brzog porasta njihove populacije.

Najveće štete nanose u vreme setve, kada sakupljaju posejano seme koje odnose u leglo, praveći oaze u polju.

REČ STRUKE: Kada je vreme za zimski tretman voćnjaka i vinograda?

Poljske voluharice

Ženke poljske voluharice se tokom jedne godine kote 3 do 6 puta, a u leglu može biti do 10 mladih. Živi od jedne do tri godine.

Poljska voluharica, za razliku od poljskog miša, obrazuje kolonije i pravi karakteristične utabane stazice između rupa.

Prirodni neprijatelji ovih štetočina su ptice grabljivice, poput sove i mišara ali i rode, mačke, lisice, lasice i drugi.

Preventivna zaštita od glodara

Osnovu preventivne zaštite čini intenzivna agrotehnika:

  • blagovremena setva i žetva,
  • duboko oranje,
  • zaoravanje žetvenih ostataka,
  • preoravanje međa, utrina i drugih zaparloženih površina,
  • prostorna izolacija od postojećih žarišta (lucerišta i dr.)
  • stalna briga o prirodnim neprijateljima ovih štetočina.

Poslednjih godina na površinama gde se seju strna žita, u velikoj meri se primenjuje redukovana obrada što ima uticaja na porast brojnosti populacije štetnih glodara.

Izvor: PIS