Naslovna Blog Mogućnosti za unapređenje ekološke uloge poreza na imovinu u srbiji

Mogućnosti za unapređenje ekološke uloge poreza na imovinu u srbiji

146
0

Kada je reč o Srbiji, zakonodavac je kod poreza na imovinu predvideo dve vrste poreskih olakšica: poreske kredite i poreska oslobođenja. Prvi tipovi olakšica se vezuju isključivo za stambene objekte. Što se oslobođenja tiče, u njihovoj osnovi leže različiti razlozi, uključujući i ekološke. Njihovo propisivanje isključivo je u nadležnosti centralne vlasti. Samim tim, opštine i gradovi ne mogu samoinicijativno da uvode bilo kakve nove poreske olakšice.

Iako se u mnogim zemljama poreska politika ne koristi kao sredstvo za podršku organskoj poljoprivredi, u Srbiji situacija nije drugačija. Prema oceni stručnjaka, ekološki aspekt poreza na imovinu u Srbiji ima skroman uticaj. Ovo je slučaj zato što su dostupne samo dve vrste poreskih olakšica koje se povezuju s očuvanjem životne sredine. Konkretno, srpski zakonodavac omogućava privremeno poresko oslobođenje za šumsko i poljoprivredno zemljište koje se ponovno prenamenjuje. Vremenski okvir za oslobođenje je pet godina, računajući od početka procesa prenamene. Ova poreska olakšica ima za cilj podsticanje produktivnog korišćenja zemljišta, kao i zaštitu životne sredine.

Image by partystock on Freepik

Drugo poresko oslobođenje primenjuje se na vodno zemljište i vodne objekte upisane u registar katastra vodnog dobra ili katastra vodenih objekata. Izuzetak od ovoga je ako se radi o objektima za uzgoj riba. Ova poreska olakšica se uvodi kako bi podržala zaštitu vodotoka, sakupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda. Dok je prisutno nekoliko poreskih olakšica koje su u vezi s ekološkim aspektima, potrebno je razmotriti da li postoji prostor za dalje proširenje ovih inicijativa. Ovo posebno treba overiti u kontekstu zelene gradnje i promocije održivih praksi.

Ekološka uloga poreza u Srbiji: pojedinosti

U okviru poreza na imovinu postoje dodatne poreske olakšice koje se povezuju s ekološkim aspektima. Ove olakšice primenjuju se na vodno zemljište i vodne objekte koji su registrovani u katastru vodenih resursa ili katastru vodenih objekata, osim ako se radi o objektima za uzgoj riba. Osnovna svrha ovih poreskih olakšica jeste podržati očuvanje vodnih tokova i procese sakupljanja, odvođenja, i prečišćavanja otpadnih voda.

Image by Freepik

S obzirom na trenutnu situaciju u kojoj je ekološki uticaj poreza na imovinu u Srbiji ograničen, postavlja se pitanje da li postoji mogućnost za dalje unapređenje ovog aspekta, posebno u oblasti zelene gradnje. Iako bi uvođenje novih poreskih olakšica bilo korisno, to ne bi dalo željeni efekat ako se istovremeno ne unapredi opšti životni standard i ne primene dodatne mere za podsticanje održive gradnje. Primer toga je da, uprkos činjenici da trenutni porez na imovinu ne predstavlja veliki izdatak za poreske obveznike sa većim prihodima, i dalje postoji mali broj investitora koji se odlučuju za gradnju i kupovinu ekoloških objekata.

Izvor: 24 Sedam

Pogledajte i: Zeleni podsticaji: Kako porez na imovinu može štititi životnu sredinu, Poreski podsticaji za energetski efikasne i održive objekte

 

Prethodni tekstPoreski podsticaji za energetski efikasne i održive objekte
Sledeći tekstNiskokvalitetna vina problem – ne samo u Srbiji, već i u okruženju!