Naslovna Moderni agrar i savremena tehnologija Plutajuće solarne elektrane (i njihov potencijal)

Plutajuće solarne elektrane (i njihov potencijal)

81
0

Ovo je garant koncept koji još niste čuli, dragi poljoprivrednici – plutajuće solarne elektrane, poznate i kao plutajuća fotovoltaika, odnosno „PlutaVoltaika“.  Ne sekirajte se, pojasnićemo.

„Alvarez-Fernandez_000001_173131_518634_4578_(35953397853)“, foto: Inalvis Alvarez Fernandez. – U.S. Department of Energy, slika u javnom domenu

Plutajuće solarne elektrane u nešto više detalja

Solarna energija napreduje brže od svih drugih obnovljivih izvora energije. Postoje razne vrste solarnih panela, kao i različiti načini njihove instalacije. Iako se većina solarnih elektrana i dalje nalazi na zemlji i na krovovima, kontinuirana istraživanja koja se sprovode kako bi se što efikasnije iskoristila energija sunca omogućila su postavljanje solarnih panela na različitim lokacijama, uključujući prirodne pejzaže, građevine, vozila pa čak i predmete. Na primer, postoji solarni prozor, solarno drveće, solarni crepovi, paneli se integrišu i u automobile, dok postoje i prenosive baterije za punjenje manjih elektronskih uređaja koje se napajaju solarnom energijom.Vrh obrasca

Sve više se istražuje i razvija koncept plutajućih solarnih elektrana, koje se postavljaju na vodene površine. Ove plutajuće solarne elektrane obično se instaliraju na stabilnim plutajućim platformama, posebno na tišim vodenim područjima poput jezera ili brana, uz dodatne sisteme za sidrenje kako bi se osigurala njihova stabilnost.

„640px-Farniente2“, Foto: SolarWriter, licencirano pod CC BY-SA 3.0
Izvor: Wikimedia Commons

Studije su pokazale da ove solarne elektrane imaju nekoliko prednosti u poređenju sa tradicionalnim postavljanjem panela na zemlji ili krovovima. Stručnjaci ističu da temperatura okoline može značajno uticati na efikasnost solarnih panela, budući da se zagrevanjem panela smanjuje njihova performansa. Ovde leži prednost postavljanja panela na vodenoj površini, jer voda pruža prirodno hlađenje, što može povećati efikasnost panela i do 15%.

Benefiti po (poljo)privredu i Albedo efekat

Još jedan faktor koji doprinosi povećanju efikasnosti solarnih panela na vodenim površinama jeste poznati albedo efekat, koji se odnosi na sposobnost reflektovanja svetlosti površine. Vodene površine, kao što su jezera ili brane, imaju veći albedo od kopna, što rezultira jačim odbijanjem sunčeve svetlosti. Ovo povećava količinu svetlosti koja se reflektuje na solarne panele, poboljšavajući time njihovu efikasnost u generisanju električne energije.

„烏山頭水庫太陽光電場“, Foto: 臺南市政府, licencirano pod dotičnom licencom; autor dozvoljava korišćenje ovog materijala u komercijalne svrhe.

Međutim, postoje i neka ograničenja. Plutajuće solarne elektrane obično su velike, što ih čini manje praktičnim za individualne potrebe, kao što je snabdevanje kuća električnom energijom. Takođe, ne svaka vodena površina može biti iskorišćena za ovakve instalacije, jer zahtevaju mirnu površinu vode. Održavanje panela takođe može biti izazovno u ovim uslovima, što može rezultirati dodatnim finansijskim i tehničkim zahtevima.

Još uvek se raspravlja o uticaju plutajućih solarnih elektrana na vodeni ekosistem. Istraživanja pokazuju da ove elektrane mogu imati pozitivne efekte, poput smanjenja temperature vode i sprečavanja razmnožavanja algi. Međutim, ukoliko se ne postave pažljivo, mogu imati i negativne posledice, poput promena u cirkulaciji vode i drugim ekološkim karakteristikama koje utiču na živi svet u vodi, posebno u priobalnom području. Zbog toga, postavljanje ovakvih elektrana zahteva stroga pravila i pažljivo praćenje kako bi se minimalizovao potencijalni negativni uticaj na ekosistem.

Izvor: Poljoprivrednik