Naslovna Poljoprivreda Zaštita bilja Štetočina u malinjacima: Stručnjaci savetuju kako da ih zaštitite

Štetočina u malinjacima: Stručnjaci savetuju kako da ih zaštitite

470
0
Foto: Freepik rawpixel.com

Vizuelnim pregledom zasada maline na lokalitetima Ševarice i Majur uočeno je prisustvo larvi mlađeg (L3) i starijeg (L4) stupnja razvića zelene (povrtne) stenice (Nezara viridula) na 8% biljaka.

Ova štetočina prezimljava u stadijumu imaga na skrovitim mestima. Imago je najčešće zelene boje, ali na osnovu boje štita postoje tri varijeteta. Ženke polažu jaja na naličje lista u gomilicama. Sveže položena jaja su bela, a kasnije dobijaju crvenkastu boju.

Kukuruzni plamenac – suzbijanje i zaštita

Zelena stenica je polifagna štetočina i hrani se sišući biljne sokove iz svih nadzemnih delova biljke, a najveće štete nastaju na zrelim plodovima. Štete pričinjavaju larve i odrasle jedinke koje sisaju biljne sokove gde na zrelim plodovima dolazi do diskoloracije na pokožici, plodovi postaju gorki i kao takvi gube tržišnu vrednost. Usled oštećenja plodova dolazi do prodora bakterija i gljiva i pojave oboljenja tipa truleži.

Mere kontrole ove štetočine su veoma otežane, s obzirom da je njihovo prisustvo najintenzivnije u periodu sazrevanja plodova, kad je primena insekticida ograničena zbog nemogućnosti poštovanja karence.

Postoje metode setve lovnih biljaka iz familije krstašica, da bi se po pojavi imaga moglo prvo izvršiti tretiranje na tim biljkama, pre migracije na gajene kulture.

Zaštita vinove loze – grožđani moljac i siva trulež grožđa

Najveću efikasnost u suzbijanju zelene povrtne stenice pokazali su insekticidi iz grupe piretroida.

Na manjim proizvodnim parcelama, u cilju smanjenja brojnosti stenica, a samim tim i šteta, preporučuje se ručno sakupljanje larvi i imaga.

S obzirom da je berba maline u toku, primena hemijskih mera zaštite za suzbijanje ove štetočine se ne preporučuje.

Izvor: PIS