Naslovna Moderni agrar i savremena tehnologija Knjiga polja (i zašto je od ključnog značaja voditi je)

Knjiga polja (i zašto je od ključnog značaja voditi je)

107
0

Knjiga polja je dokument koji služi za vođenje evidencije o primenjenoj agrotehnici, vremenskim uslovima i rezultatima proizvodnje. Unos svih relevantnih informacija za proizvodnju, uključujući ekonomske pokazatelje, sprovodi se upravo u ovoj knjizi. Vođenje iste olakšava brzo i efikasno pronalaženje podataka, omogućavajući upoređivanje informacija iz različitih parcela u istoj godini ili sa iste parcele iz različitih godina. Glavni cilj vođenja knjige polja jeste analiza uticaja primenjene agrotehnike i vremenskih uslova na prinos i kvalitet ratarskih useva. Na osnovu ove analize donose se odluke o budućim agrotehničkim merama.

Postoje više razloga zbog kojih proizvođači trebaju održavati urednu evidenciju. To uključuje lakše i pravilnije planiranje plodoreda, preciznije đubrenje useva organskim i mineralnim đubrivima, te efikasniju zaštitu useva od bolesti. Ovde su navedeni samo neki od razloga, iako ih ima još. Knjiga polja predstavlja dokument koji služi za praćenje primenjene agrotehnike, vremenskih uslova i rezultata proizvodnje.

Izvor: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Knjiga polja: tri primera važnosti iste

Kroz konkretne primere, može se ilustrovati važnost vođenja knjige polja u rešavanju određenih problema, kao što su štetni ostaci herbicida, kontrola samoniklog suncokreta kao korova, i suzbijanje bolesti.

Prvi primer se odnosi na značaj vođenja knjige polja. Ono ima ključnu ulogu u suočavanju sa problemima vezanim za negativne efekte ostataka herbicida u poljoprivredi. Problemi proizlaze iz rezidua koji su korišćeni prethodnih godina, često dovodeći do smanjenja prinosa ozimih i jarih useva nakon sušnih perioda. Pravilnim vođenjem evidencije može se smanjiti šteta izborom tolerantnijih useva, pravilnom agrotehnikom i osnovnom obradom zemljišta, prateći vrstu, dozu i vreme primene herbicida.

Vojvodina
Foto: Unsplush

Drugi primer se odnosi na problem samoniklog suncokreta kao korova u različitim usevima. Ovaj otporni korov često predstavlja izazov za herbicide, te je važno primeniti agrotehniku koja minimizira gubitke semena pri žetvi. Gubici u žetvi često su posledica neujednačenog nicanja i sazrevanja, niske vlage pri žetvi, nepravilnog podešavanja kombajna, bolesti, poleganja i loma stabljike. Evidentiranje podataka o gubicima semena tokom žetve omogućava efikasniju kontrolu samoniklog suncokreta u narednim godinama. Ova vrsta korova može predstavljati dugoročni problem, pa je prilagođavanje agrotehnike ključno, uz posebnu pažnju na grupu hibrida i rotaciju useva radi sprečavanja bolesti.

Treći primer ilustruje važnost vođenja knjige polja u kontekstu bolesti gajenih useva. Česta praksa smenjivanja samo dva useva, naročito pšenice i kukuruza ili pšenice i suncokreta, povećava rizik od pojave bolesti. Suncokret je posebno podložan bolestima, a da bi se smanjile štete, preporučuje se vraćanje na istu parcelu tek nakon 5-7 godina. Važno je voditi evidenciju o bolestima, posebno bele truleži, te primenjivati odgovarajuće mere kao što su veće pauze u gajenju, setva tolerantnijih hibrida ili upotreba mikrobioloških preparata. Unos zapažanja u knjigu polja može biti ključan u praćenju bolesti i smanjenju njihovog uticaja na useve.

Izvor: Vojvodina uživo