Naslovna Vesti Na putu ka EU nadležne institucije se susreću sa brojnim izazovima

Na putu ka EU nadležne institucije se susreću sa brojnim izazovima

115
0
Izvor: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Na putu Republike Srbije ka članstvu u EU nalaze se brojni izazovi i Vlada Republike Srbije, kao i nadležne institucije rade na ispunjavanju neophodnih preduslova za prevazilaženje tih izazova, izjavila je pomoćnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vedrana Ilić.

Ilić je na nacionalnoj konferenciji „Postignuti rezultati i budući izazovi u okviru pregovaračkog Poglavlja 12“ navela da proces pregovora do punopravnog članstva podrazumeva pre svega institucionalno i organizaciono prilagođavanje za sprovođenje evropskih politika i propisa.

„Proces podrazumeva i pravovremenu i adekvatnu informisanost i pripremljenost celokupnog društva i privrednih subjekata za ekonomske i sve druge aktivnosti, kako bi bili ravnopravni i konkurentni akteri sa ostalim članovima velike evropske porodice, koji baštine prednosti jedinstvenog tržišta EU“, istakla je Ilić.

Ilić je podsetila da je pre nešto manje od dve godine usvojen francuski predlog nove metodologije pregovora i Republika Srbija je prihvatila usvojenu metodologiju i prilagodila svoju pregovaračku strukturu, kako organizaciono tako i sadržajno istoj.

Tako je zahtevno Poglavlje 12 – bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika postalo deo klastera 5 – Resursi, poljoprivreda i kohezija. Pored PG 12 tu se nalaze i Poglavlje 11 – Poljoprivreda i ruralni razvoj, Poglavlje 13 – Ribarstvo, kao i Poglavlje 22 – Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata i Poglavlje 33 – Finansijske i budžetske odredbe.

Ilić je objasnila da je Poglavlje 12 jedno od najzahtevnijih poglavlja u okviru pravnih tekovina EU, i to kako sa aspekta organizacije i rada nadležnih institucija Republike Srbije, tako i sa aspekta prilagođavanja i rada subjekata u poslovanju hranom, od primarnih proizvođača do predstavnika prehrambene industrije.

„Stoga bih posebno istakla značaj podrške koju smo dobili kroz IPA 2015 projekat „Jačanje kapaciteta za usklađivanje sa pravnim tekovinama EU u oblasti poljoprivrede, ruralnog razvoja, bezbednosti hrane, veterinarske i fitosanitarne politike“, rekla je Ilić.

Kroz implementaciju projekta podržane su brojne aktivnosti u okviru Poglavlja 11 i Poglavlja 12 vezane za proces pregovora.

„Imajući u vidu nove strateške pristupe u kreiranju politika EU definisane kroz Zeleni dogovor, Strategiju od polja do trpeze, Strategiju biodiverzitea i druga strateška dokumenta, kao i novi zakonodavni okvir za Zajedničku poljoprivrednu politiku EU, koji će krenuti da se primenjuje od 1. januara 2023. godine, više je nego očito da je Republici Srbiji neophodna dalja podrška od strane EU u ispunjavanju svih uslova i obaveza u procesu pregovora u oblasti poljoprivrede“, kazala je Ilić.

Ilić je iskoristila priliku da se zahvali Delegaciji EU u Beogradu i relevantnim direktoratima Evropske komisije na pomoći i podršci koju Republici Srbiji i Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, pružaju u procesu evropskih integracija počevši od CARDS programa pa do IPA i IPARD programa.

Izvor: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Prethodni tekstKako zaštititi papriku od običnog paučara?
Sledeći tekstKako se pripremaju kombajni za žetvu?