Naslovna Reč Struke Zašto izabrati baš AS 160 silaž i AS 170 silaž?

Zašto izabrati baš AS 160 silaž i AS 170 silaž?

1099
0
Silaža kukuruza
Silaža kukuruza

Osnovni cilj proizvodnje kukuruza je proizvodnja zrna. U zemljama sa visoko razvijenom stočarskom proizvodnjom osnov za ishranu  preživara čini kabasta hrana u obliku silaže.

Hibridi namenjeni za proizvodnju zrna ponekad imaju dvostruku namenu pa se koriste i za proizvodnju silaže. Od ovakvih hibrida kukuruza ne može se napraviti silaža vrhunskog kvaliteta.

Jedan od razloga je neusklađenost u optimalnoj vlazi stabljike i lista sa jedne strane i zrna sa druge strane. Kod hibrida kratke vegetacije zrno sazreva pre lista i stabljike, a kod hibrida duge vegetacije koji se najčešće koriste za proizvodnju silaže zrno dugo ostaje vlažno, dok se  stabljika i list suše i gube optimalne parametre za spravljanje silaže. Praksa je pokazala da se siliraju i najlošiji usevi te tako spremljena kabasta hrana ne obezbeđuje visoku produkciju mleka.

 

Mlecnost kod krava

 

Pored količine proizvedene hrane za preživare, osnovni faktor je kvalitet iste, a visoko kvalitetnu silažu možemo proizvesti samo od posebne vrste kukuruza, a to su silažni kukuruzi

Cilj proizvodnje kvalitetne silaže je obezbediti kabastu hranu sa maksimalnim mogućnostima iskorišćenja hranljivih materija.Vrhunski proizvođači mleka sa puno pažnje pristupaju odabiru hibrida i proizvodnji silaže za ishranu goveda, a proizvodnja silažnih kukuruza  je u direktnoj korelaciji sa nivoom razvijenosti stočarske proizvodnje i najčešće se odvija na površinama oko 10 % od ukupnih površina pod zasejanim kukuruzom.

Agrosavini silažni hibridi AS 160 silaž i AS 170 silaž čine pravi izbor za proizvodnju visoko kvalitetne silaže

AS 160 silaž i AS 170 silaž su  leafy – lisnati silažni  hibridi kukuruza koji  formiraju biljku sa 8 i više listova iznad klipa. Imaju i do 40% više lisne površine po biljci nego hibridi za proizvodnju zrna i  obezbzeđuju veću količinu tj.  prinos zelene mase po jedinici površine.

AS 160 silaž i AS 170 silaž  imaju lako svarljivo polu brašnasto zrno što je jedan od bitnih uslova za proizvodnju visoko kvalitetne silaže. Klip je obavijen sa većim brojem ovojnih listova, a  zrno ne  gubi značajno  svarljivost skroba kako se približava  sazrevanju. Imaju sposobnost da usklade idealne vrednosti stabljike i zrna za proizvodnju kvalitetne kabaste stočne hrane. Idealno vreme za siliranje cele stabljike kukuruza se obavlja u momentu kada stabljika ima 65% vlage i 50 % mlečne linije zrna. Neophodno je pratiti biljku, njenu  zrelost i obezbediti da se celokupna biljka silira u optimalno vreme kako bismo imali odličnu  fermentacija i kvalitetnu silažu.

 

 

Kod profesionalnih proizvođača koji se bave i stočarskom proizvodnjom uglavnom se seju hibridi namenjeni upravo za proizvodnju silaže kao što su AS 160 silaž i AS 170 silaž.

Prednosti se tu ne završavaju.

Prilikom siliranja AS 160 silaž i AS 170 silaž ne zahtevaju povećanu obradu zrna tokom berbe tj. siliranja  kako bi se razbilo zrno i omogućilo njegovu fermentaciju, tako da čestice vlakana mogu da ostanu dovoljno velike te deluju kao efikasno vlakno.

Brašnašnava zrna specifična za silažne hibride AS 160 silaž i AS 170 silaž u procesu fermentacije  pod istim uslovima siliranja obezbeđuju više svarljive energije u poređenju sa standardnim hibridima sa teško svarljivim staklavim zrnom. AS 160 silaž i AS 170 silaž samim tim svojim kvalitetom silaže utiču na veću proizvodnju i kvalitet mleka sa visokim sadržajem masti.

Svih ovih godina Agrosava kao lider u proizvodnji silažnih hibrida kukuruza zajedno sa vama radi na unapređenju stočarske proizvodnje, podizanju kvaliteta hrane i količine prozvedenog mleka i mesa . Naš cilj je ponuditi hibride kukuruza iz različitih FAO grupa zrenja kako bi proizvođači mogli siliranje obaviti u najoptimalnije vreme i kako bi dobili najkvalitetniju stočnu hranu.

 

as 170
As 170

 

Naša vizija je uspostaviti  saradnju sa što većim brojem proizvođača, proizvesti kvalitetno seme, kvalitetan usev i kvalitetnu silažu uz stručnu podršku našeg tima.

Sve informacije o karakteristikama silažnih hibrida AS 160 silaž i AS 170 silaž  možete naći na sledećim linkovima:

AS 160 silaž  –  https://ashibridi.com/hibridi-kukuruza/as-160-silaz/

AS 170 silaž  –  https://ashibridi.com/hibridi-kukuruza/as-170-silaz/

Dip.inž. Velimir Cvijetić

Agrosava – Stručna podrška

Prethodni tekstOvo su najaktuelnije poljoprivredne priče iz Valjeva i okoline
Sledeći tekstKvalitetno i dugoročno poslovanje je stub srpskog prosperiteta