Naslovna Moderni agrar i savremena tehnologija Nove dve solarne elektrane kod Kikinde

Nove dve solarne elektrane kod Kikinde

118
0

Da, lepo ste čuli, potencijalni Kikinđani koji čitaju ovu vest ovako kasno u petak popodne – dobijate dve nove solarne elektrane!

No, ajmo detaljnije. U planu su dva projekta solarnih elektrana u okolini Kikinde, čiji su detaljni regulacioni planovi trenutno na javnom uvidu.

Image by Leonie Cridland from Pixabay

Od dve solarne elektrane, jedna je u Banatskoj Topoli…

Solar Power Plant Delta projektuje se u Banatskoj Topoli, obuhvatajući površinu od 179,74 hektara. Planira se postavljanje agrosolarnih polja, vlastito transformatorsko postrojenje (110/35 kV), koridor priključnog dalekovoda od 110 kV i povezani elektroenergetski i optički kablovi.

Predviđeno je da energetski objekat može generisati snagu do 88 MW na tački priključenja na prenosni sistem. Agrosolarna polja se sastoje od tri segmenta na ukupnoj površini od približno 156,82 hektara.

Image by HarmvdB from Pixabay

Zemljište zadržava svoj status poljoprivrednog prema Zakonu o planiranju i izgradnji, budući da se, uz proizvodnju električne energije, može koristiti i u poljoprivredne svrhe. To podrazumeva korišćenje kao pašnjak za manju stoku ili za uzgoj biljnih kultura koje ne zahtevaju veliku sunčanost i ne rastu više od 60 cm kako ne bi narušavale funkciju solarnih panela. Javni poziv za uvid traje do 24. maja, a izradu planova sprovodi SBEH Pančevo.

…a druga u Mokrinu

Pređimo na drugu. Naime, planira se i izgradnja solarne elektrane Brankov solar u Mokrinu, koja će obuhvatiti područje površine od oko 18,20 hektara prema granicama plana.

Photo by Derek Sutton on Unsplash

U okviru predviđenog prostora za solarnu elektranu, planira se:

  • postavljanje fotonaponskih panela odgovarajućih tehničkih karakteristika
  • izgradnja razvodnog postrojenja od 20 kV i potrebne opreme
  • izgradnja internih saobraćajnica i transportnih staza unutar područja solarne elektrane
  • izgradnja linijskih infrastrukturnih objekata poput podzemnih elektroenergetskih i optičkih kablova, neophodnih za funkcionisanje planirane solarne elektrane.

Maksimalna odobrena snaga koju planirana solarna elektrana može preneti u distributivni sistem električne energije iznosi 9,99 MW, u skladu sa zahtevima operatora distributivnog sistema.

Photo by Mariana Proença on Unsplash

Na području solarne elektrane mogu se primeniti inovativna rešenja. kao što je koncept agrosolarnih sistema koji omogućavaju kombinaciju poljoprivredne proizvodnje ili stočarstva sa proizvodnjom električne energije. Ovaj koncept omogućava zaštitu poljoprivrednih kultura od ekstremnih vremenskih uslova. Pritom, postavljanje solarnih panela iznad poljoprivrednih kultura ili korišćenje prostora za stočarstvo sprečava potencijalne konflikte kada se ista parcela koristi i za proizvodnju električne energije. Javni poziv za uvid traje do 24. maja, a izrada plana je poverena Arhiplanu iz Aranđelovca.

Izvor: eKapija