Naslovna Vesti Trips je u voću!

Trips je u voću!

3001
0
Pojava tripsa u zasadu jabuke

Tripsi su veoma sitni insekti koji su dobro poznati povrtarima, jer na povrću izazivaju štete, hraneći se sokovima biljaka.

Međutim, odnedavno su se pojavili i na voću, tačnije predstavljaju veliki problem na jabuci, breskvama i nektarinama naročito na sorti galdezi.

Puno je voćara prijavilo ovaj problem, zovu i dalje jer ne znaju šta da rade!

Tokom prošle godine preko savetodavnih službi održano je niz predavanja o ovoj problematici gde se govorilo o vrstama tripsa i simptomima.

Ukoliko pričamo o tripsima u voćartsvu, postoje razlike kod pojave na breskvi i jabuci.

Kada se tripsi javljaju na određenoj vrsti voća?

Tripsi se javljaju na breskvama i nektarinama u vreme lučenja kada bivaju privučeni bojama.

Na ovom tipu voća trips se samo hrani i kasnije odleti. Tokom hranjenja trips sisa sokove biljaka na formiranim plodićima.

Na mestu ubušivanja ostaju oštećenja u koje prodire vazduh i javlja se tzv. beljenje ili „ silvering“. Trips ima testerastu rilicu kojom buši plodiće kako bi se hranio.

Na plodovima ostaju oštećenja u vidu belih krugova koji se šire. Ovo je odavno primećeno u Americi kao i da trips hoće da pređe i na jabuku što se dešava sada i kod nas. Prošle godine je recimo iz Rusije u Srbiju vraćeno 12 kamiona breskve koja je imala oštećenja od tripsa. Dakle nastaje ozbiljna prepreka za izvoz.

PROČITAJTE: Pojava i suzbijanje kalifornijskog cvetnog tripsa na nektarinama i breskvama

Što se jabuke tiče, za razliku od breskve gde se samo hrani, na jabuci se trips i hrani i polaže jaja unutar ploda. Iz jaja se pile larvice koje se hrane unutar ploda pa dolazi do nekroze. Kao polsedica ishrane dolazi do formiranja deformisanih plodova jabuke.

Trips na jabuci
Trips na jabuci                                                      Fotografija: Goran Veljković

Za one koji osiguravaju svoje prinose na prinos, ukoliko registruju pojavu tripsa, ne mogu da naplate osiguranje zbog toga što se prinos ne narušava, već samo kvalitet.

Suzbijanje tripsa!

Ono što sve najviše zanima jeste suzbijanje. Praktično suzbijanja i nema. Trips vrlo lako stvara otpornost na klasične insekticide jer se za njegovo suzbijanje mogu koristiti oni koji suzbijaju jabukinog smotavca.

Jedan od preparata koji se može koristiti u suzbijanju tripsa je preparat DEKARZOL. Ovaj preparat se mora naizmenično upotrebljavati sa još najmanje dva preparata kako bi se sprečila pojava otpornosti tripsa.

Tekst priredio: Dipl. inž. Goran Veljković