Naslovna Poljoprivreda Konkurs za dodelu subvencija za očuvanje i razvoj tradicionalnih zanata

Konkurs za dodelu subvencija za očuvanje i razvoj tradicionalnih zanata

108
0

Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine poziva zainteresovane privredne subjekte da podnesu prijave na Konkurs za dodelu subvencija za očuvanje i razvoj tradicionalnih zanata u Republici Srbiji u 2023. godini. Odluka je doneta na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije 05 Broj: 401-10805/2023-1 od 3. novembra 2023. godine. Dotični zaključak se tiče usvajanja Programa rasporeda i korišćenja subvencija za očuvanje i razvoj tradicionalnih zanata u 2023. godini

Privredni subjekti prijavljuju svoje projekte isključivo na obrascu SZTZ (koji je sastavni deo konkursne dokumentacije) i mogu da konkurišu za dodelu subvencija za jednu namenu.

Photo by Elio Santos on Unsplash

Konkurs detaljnije

Ciljevi programa, odnosno svrha dodela subvencija, obuhvataju očuvanje i unapređenje tradicionalnih zanata u Republici Srbiji. Takođe, program ima za cilj:

  • povećanje broja zaposlenih osoba sa stručnostima i veštinama u oblasti tradicionalnih zanata
  • promociju proizvoda i usluga iz ovog sektora
  • jačanje konkurentnosti tih proizvoda na tržištu putem povećanja vidljivosti.

Važno je napomenuti da subvencije iz ovog programa predstavljaju namenska finansijska sredstva koja se dodeljuju bespovratno. Dodela se vrši u skladu sa pravilima de minimis pomoći.

Photo by Dominik Scythe on Unsplash

Subvencije namenjene za očuvanje i razvoj tradicionalnih zanata koriste se za sledeće namene:

  1. za zapošljavanje lica kod privrednog subjekta koji se bavi tradicionalnim zanatima,
  2. za promociju proizvoda i usluga tradicionalnih zanata. Ovo se obavlja kroz organizaciju radionica i obuka edukativnog karaktera. Namenjeno je drugim privrednim subjektima ili zainteresovanim licima.

Podnosilac projekta može podneti samo i isključivo jedan zahtev, za jednu namenu.

Image by Dimitris Vetsikas from Pixabay

Maksimalno trajanje projekta je za namenu iz tačke 1, tj. za zapošljavanje lica kod privrednog subjekta koji se bavi tradicionalnim zanatima, tri meseca počev od dana zaključenja ugovora. Sa druge strane, trajanje projekta za namenu iz tačke 2. za promociju proizvoda i usluga tradicionalnih zanata kroz organizaciju radionica i obuka edukativnog karaktera, namenjenih drugim privrednim subjektima ili zainteresovanim licima, je do četiri meseca, takođe počev od dana zaključenja ugovora.

Ministarstvo dodeljuje sredstva u ukupnom iznosu od 8.000.000 dinara.

Image by annmatsieva from Pixabay

Privredni subjekti koji konkurišu za namenu iz tačke 1. stava 1 zapošljavanje lica kod privrednog subjekta koji se bavi tradicionalnim zanatima mogu konkurisati za subvenciju u iznosu od 240.000 dinara. Subjekti koji konkurišu za namenu iz tačke 2. stava 1 za promociju proizvoda i usluga tradicionalnih zanata, kroz organizaciju radionica i obuka edukativnog karaktera, namenjenih drugim privrednim subjektima ili zainteresovanim licima, u visini od najmanje 300.000 do najviše 600.000 dinara (sa pdv-om).

Izvor: AgroTV

Prethodni tekstZa pošumljavanje u AP Vojvodini 72,1 milion dinara
Sledeći tekstIzvoz maline obećava, uvoz ribe zabrinjava